Reportáže a společenské akce

Nabízím originální nafocení a zpracování reportážních fotografií firemních akcí, kulturních událostí nebo konferencí a jednání. Vždy se snažím o zachycení specifické atmosféry pořádané akce, aby výsledné fotografie dokonale vystihovaly náladu a průběh dané události. Díky kvalitním fotografiím z proběhlé akce máte v ruce silnou zbraň na úspěšnou propagaci další akce.

Shrnutí nabídky služeb – reportáže a společenské akce:

  • Fotografování a dokumentace konferencí a veletrhů
  • Zachycení jedinečných momenti z firemních a společenských akcí,večírků a plesů
  • Foto reportáže filmových, hudebních a dalších festivalů
  • Reportáže s módních přehlídek
  • Fotografování vítání občánků a rodinných oslav (křtiny, výročí, oslavy narozenin, zlatá svatba)

Průběh fotografování:

  • Prvotní konzultace a dohodnutí požadavků – možné telefonicky, nejlépe však osobně
  • Fotografování dohodnuté akce
  • Zpracování a úpravy vytvořených fotografií
  • Fotografie dodány na CD/DVD v počtu a do termínu dohodnutého při předchozí konzultaci
  • Působnost po celé ČR

Cena služby:

Cena za fotografování reportáží a společenských akcí je kalkulována individuálně – je nutné zjistit bližší specifikace zadání a požadavků. Pro kalkulaci ceny mne neváhejte kontaktovat s poptávkou nebo jakýmikoliv dotazy.